Greetings, Quotes, Wishes for All the Events of the Year

Text Messages you need for all your daily needs


aap se pehle yaad kiya

Lö ääj hmñè Ääpkö Ääp sè pèhlè yäd kìyä

ìs khübsürät sùbhä ko sìrf Ääpk ñääm kìyä

Ächä gùzrè yèh dìñ Äpkä

Dìl sè hùmñè ìs Dùä kö Äpk ñääm kìyä.

Subha Bakhair.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Inspiring Quotes, Greetings, SMS Messages © 2016